Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi

OKULUMUZ

    

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ

 

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi; uzaktan öğretim teknolojilerine yüz yüze eğitim uygulamalarının da eklenmesi suretiyle bir program olarak 1995 yılından 2006 yılına kadar Açık Öğretim Lisesi bünyesinde, 02.02.2006 tarihinden 22.03.2017 tarihine kadar da Meslekî Açık Öğretim Lisesi bünyesinde hizmet vermiştir.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve yüz yüze eğitim ile bugüne kadar ki uygulamalardan alınan geri bildirimler sonucunda, daha etkin bir şekilde uygulanabilmesine imkân sağlamak için Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi´nin kuruluşu zorunlu hale gelmiştir.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında faaliyete geçmek üzere 08.08.2016 tarih ve 8442612 Sayılı Bakanlık Makamının Onayı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde "AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ" kurulmuştur. Okulumuzun kuruluş işlemleri 22.03.2017 tarihinde tamamlanarak bu tarihte müstakil bir kurum olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki Anadolu İmam Hatip Liselerinin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü bir modeldir. Yönetmelik gereği ders geçme ve kredi sistemine göre mezun veren Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nde okutulan dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca örgün öğretime uygun olarak belirlenmektedir. Okulumuzda okutulan dersler iki kısma ayrılmaktadır:

1. Uzaktan Eğitim ile Alınan Dersler:

    a) Ortak Dersler

    b) Alan (Meslek) Dersleri

    c) Seçmeli Dersler

2. Yüz Yüze Eğitim ile Alınan Alan Dersleri:

     a) Ortak Alan (Meslek) Dersleri

     b) Seçmeli Alan (Meslek) Dersleri

"Uzaktan Eğitim" ile okutulan dersler; Millî Eğitim Bakanlığı EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden, internet ortamında, ders anlatım videoları, PDF ders kitapları ve ders materyalleri ile diğer dijital materyallerle desteklenmektedir.

"Uzaktan Eğitim" ile alınan derslerin sınavları; Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yapılmakta ve sonuçları "Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi"ne aktarılmaktadır.

Yüz yüze eğitimle verilen Alan (Meslek) derslerinin eğitimi; örgün Anadolu İmam Hatip Liselerinde, hafta sonlarında veya hafta içinde okulların ders bitiminde yüz yüze eğitim şeklinde yapılmaktadır.

Yüz yüze eğitimler, örgün Anadolu İmam Hatip Liselerinin uyguladığı mevzuata (yönetmelik, yönerge ve genelge vb.) uygun olarak yapılır. Bu alan derslerinin sınavları yüz yüze eğitimleri veren örgün okullar tarafından yapılmakta ve derslerin dönem sonu puanları Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi "Bilgi Yönetim Sistemi"ne işlenmektedir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yüz yüze eğitim programında, örgün eğitimdeki derslerin programları uygulanmakta ve örgün Anadolu İmam Hatip Liselerindeki materyaller ile ders kitapları kullanılmaktadır.

Yüz yüze eğitim alan derslerinin basılı materyalleri öğrencilerin adreslerine en yakın Halk Eğitimi Merkezlerine gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayımlanmaktadır.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde yüz yüze eğitim takvimi örgün eğitim takvimi ile birlikte uygulanır.

Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri zorunludur.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nde "Yüz Yüze Eğitim" için bir "Öğretim Yılı": İki (2) "Yüz Yüze Eğitim Dönemi"nden oluşur. Yüz yüze eğitim, örgün eğitimde olduğu gibi sadece 1. ve 2. dönemlerde yapılır. Öğrenciler en az 8 dönem yüz yüze eğitim almak zorundadırlar.

Okulumuzda "Uzaktan Eğitim" için bir "Öğretim Yılı": Okulumuzun çalışma takviminde belirtilen 3. Dönem sınavlarının yapıldığı ilk gün itibariyle 18 yaşından gün alan öğrenciler için 3 dönemden, 18 yaşından gün almayanlar için 2 dönemden oluşur.

Her "Öğretim Yılı"nın 1. ve 2. dönemleri "Yüz Yüze Eğitim Dönemi" olarak sayılır. 3. Dönem sadece "Uzaktan Eğitim"le alınan dersler içindir.

Gelişen teknolojiye uygun olarak Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'ne ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır.

Okulumuzun ilk kayıtları eğitim ve öğretim yılı başında ve çalışma takviminde belirtilen tarihlerde (genellikle Ağustos ayı sonu, Eylül ayı başında) yapılır. Kayıtlar internet üzerinden ve yüz yüze eğitim kurumları ile irtibat halinde yapılır.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sistemde aktif olabilmek için her dönemde kayıt yenilemek zorundadır.

18 yaşından gün almamış öğrencilerin, her yüz yüze eğitim döneminde (yılda 2 kez), çalışma takviminde belirtilen tarihlerde, kayıt ücretini aracı bankalar, aracı bankaların bankamatikleri veya internet/mobil bankacılığı hizmetleri aracılığı ile yatırarak kayıtlarını internet üzerinden ve yüz yüze eğitim kurumları ile irtibat halinde yenilemeleri gerekmektedir.

18 yaşından gün almış öğrencilerimiz ise; sadece "Uzaktan Eğitim"le alınan dersler için 3. Dönem kayıtlarını; kayıt ücretini yatırarak yenileyebilirler (3. Dönem kayıtlarında, kayıt ücretini yatıran öğrencilerin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yenilenir).

Bir dönem kaydını yenilemeyen öğrenci "Donuk", üst üste iki dönem kayıt yenilemeyen öğrenciler "Silik" duruma düşer. "Donuk" ve "Silik" durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur. İş takviminde belirtilen tarihlerde tekrar kayıt yaptırmaları halinde kaldıkları yerden devam edebilirler.

Bir öğrencinin Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nden mezun olabilmesi için;

1) Dönem Şartını yerine getirmiş olması:

    a) Ortaokul veya İlköğretim Okulu mezunları ile herhangi bir Ortaöğretim Kurumundan tasdikname ile gelenler için: Toplamda en az 8 dönem yüz yüze eğitim almış ve "Yüz Yüze Eğitimi"ni tamamlamış olması,

    b) Lise, Anadolu Lisesi veya diğer Ortaöğretim Kurumlarından mezun öğrencilerimiz için aynı durumdaki 8 öğrenciden bir grup oluşturulması ve mevzuatına göre yoğunlaştırılmış program uygulanması şartıyla en az 4 dönem yüz yüze eğitim almış olması ve "Yüz Yüze Eğitimi"ni tamamlamış olması,

2) Mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış olması,

3) Uzaktan Eğitim ve Yüz Yüze Eğitim ortak ve zorunlu derslerini almış, bu derslerde başarılı veya muaf olmuş; mutlaka başarılı olma şartı bulunan dersleri de başarmış olması gerekir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan öğrencilerimizin diplomaları Okulumuz tarafından hazırlanarak öğrencilerimizin adreslerine en yakın Koordinatör Halk Eğitimi Merkezlerine gönderilmektedir. Mezun öğrencilerimiz, diplomalarını bu Halk Eğitimi Merkezlerinden bizzat kendileri veya noterden vekâlet verdikleri kişiler aracılığıyla alabilmektedirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Emniyet Mah. Milas Sok. No 21 TEKNİKOKULLAR / ANKARA - MEBİM 444 0 632

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.