Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi

Okulumuz

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi; uzaktan öğretim teknolojilerine yüz yüze eğitim uygulamalarının da eklenmesi suretiyle bir program olarak 1995 yılından 2006 yılına kadar Açık Öğretim Lisesi bünyesinde,  02.02.2006 tarihinden 22.03.2017 tarihine kadar da Meslekî Açık Öğretim Lisesi bünyesinde hizmet vermiştir.

             Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve yüz yüze eğitim ile bugüne kadar ki uygulamalardan alınan geri bildirimler sonucunda, daha etkin bir şekilde uygulanabilmesine imkân sağlamak için Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi´nin kuruluşu zorunlu hale gelmiştir.

 

             2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında faaliyete geçmek üzere 08.08.2016 tarih ve 8442612 Sayılı Bakanlık Makamının Onayı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde "AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ"  kurulmuştur. Okulumuzun kuruluş işlemleri 22.03.2017 tarihinde tamamlanarak bu tarihte müstakil bir kurum olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

 

             Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki Anadolu İmam Hatip Liselerinin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi sistemine göre mezun veren Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.

 

             Gelişen teknolojiye uygun olarak Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’ne ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır.

 

             Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca örgün öğretime uygun olarak belirlenmektedir. Uzaktan Eğitim ile alınan dersler; Millî Eğitim Bakanlığı EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden, İnternet ortamında, ders anlatım videoları, PDF ders kitapları ve ders materyalleri ile diğer dijital materyallerle desteklenmektedir. Meslek (alan) dersleri eğitimi ise; örgün Anadolu İmam Hatip Liselerinde, hafta sonlarında veya okulların ders bitiminde yüz yüze eğitim şeklinde yapılmaktadır. Basılı materyaller öğrencilerin adreslerine en yakın Halk Eğitimi Merkezlerine gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayımlanmaktadır.

 

             Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Okulumuzun ilk kayıtları eğitim ve öğretim yılı başında ve çalışma takviminde belirtilen tarihlerde (genellikle Ağustos ayı sonu Eylül ayı başında) yapılır. Kayıtlar internet üzerinden ve yüz yüze eğitim kurumları ile irtibat halinde yapılır.

 

              Ayrıca öğrenciler her dönem (yılda 2 kez), çalışma takviminde belirtilen tarihlerde, internet üzerinden ve yüz yüze eğitim kurumları ile irtibat halinde kayıt yenilemek zorundadır. 18 ve üzeri yaşlarda bulunan öğrencilerimiz ise; sadece Uzaktan Eğitimle alınan dersler için 3. Dönem kayıtlarını internet üzerinden ve yüz yüze eğitim kurumları ile irtibat halinde yenileyebilirler.

 

              Bir dönem kaydını yenilemeyen öğrenci “Donuk”, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler “Silik” duruma düşer. “Donuk” ve “Silik” durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur. İş takviminde belirtilen tarihlerde tekrar kayıt yaptırmaları halinde kaldıkları yerden devam edebilirler.

 

          Bir öğrencinin Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nden mezun olabilmesi için;

          1. Dönem Şartını yerine getirmiş olması:

             a. Ortaokul veya İlköğretim Okulu mezunları ile herhangi bir Ortaöğretim Kurumundan tasdikname ile gelenler için: Toplamda en az 8 dönem yüz yüze eğitim almış ve “Yüz Yüze Eğitimi”ni tamamlamış olması,

             b. Lise, Anadolu Lisesi veya diğer Ortaöğretim Kurumlarından mezun öğrencilerimiz için: Lise, Anadolu Lisesi veya diğer Ortaöğretim Kurumlarından mezun en az 8 öğrenciden oluşan grup oluşturulması ve mevzuatına göre yoğunlaştırılmış program uygulanması şartıyla en az 4 dönem yüz yüze eğitim almış olması ve “Yüz Yüze Eğitimi”ni tamamlamış olması,

         2. Mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış olması,

       3. Uzaktan Eğitim ve Yüz Yüze Eğitim ortak ve zorunlu derslerini almış, bu derslerde başarılı veya muaf olmuş; mutlaka başarılı olma şartı bulunan dersleri de başarmış olması gerekir.

         Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan öğrencilerimizin diplomaları, adreslerine en yakın Koordinatör Halk Eğitimi Merkezlerine gönderilmektedir. Mezun öğrencilerimiz, diplomalarını bu Halk Eğitimi Merkezlerinden bizzat kendileri veya noterden vekâlet verdikleri kişiler aracılığıyla alabilmektedirler.

Emniyet Mah. Milas Sok. No 21 TEKNİKOKULLAR / ANKARA - MEBİM 444 0 632

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.