Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi

YURT DIŞI PROGRAMI

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ YURT DIŞI PROGRAMI

          Avrupa'daki eğitim kurumlarına devam etmeyen/edemeyen, dolayısıyla yurt dışında gerekli olan eğitim düzeyine ve niteliğine sahip olamayan gençleri, Türk eğitim sistemi içine alarak yarım bıraktıkları lise öğrenimini tamamlama imkanı ile yurt dışında iş olanaklarını artırmak amacıyla, Türkiye'deki okullarımızın bünyesinde olduğu gibi yurtdışında da Açık Öğretim Uygulamalarının faydalı olacağı düşünülmüş ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan gelen taleplerin de değerlendirilmesi sonucunda; 16/08/2012 tarih ve 9357 sayılı Makam Onayı ile Belçika İslam Federasyonu İbn-i Sina Enstitüsünün, her türlü işletme gideri Enstitü tarafından karşılanmak üzere, Büyükelçilik ve Bakanlığımız himayesinde ve denetiminde İmam Hatip Lisesi olarak açılmasına karar verilmiştir. 

          2013-2014 öğretim yılında ise; 06/05/2013 tarih ve 847960 sayılı Makam Onayı ile Belçika İbn-i Sina İmam Hatip Lisesinde Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yurt Dışı İmam Hatip Programı başlatılmıştır.

          Belçika'da programın uygulanmasından sonra, Belçika dışındaki ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızdan da yoğun talepler gelmiştir.  Gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda; Açık Öğretim Kurumları hizmetlerinin yurt dışında yaygınlaştırılması amacıyla 2014-2015 öğretim yılında 21/10/2014 tarih ve 4693957 sayılı Makam Onayı ile Avusturya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde,  23/07/2015 tarih ve 7457139 sayılı Makam Onayı ile Danimarka'da, 25/08/2015 tarih ve 8348479 sayılı Makam Onayı ile Fransa'da da Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yurt Dışı İmam Hatip Programı başlatılmıştır.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin Yurt Dışı İmam Hatip Programının uygulandığı ülkeler ve bu ülkelerdeki okullar şunlardır.

 •       Kıbrıs - Lefkoşe Hala Sultan İlahiyat Koleji,
 •       Belçika - Brüksel İbn-i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi,
 •       Avusturya - Viyana Türk Anadoluİmam Hatip Lisesi,
 •       Danimarka - Kopenhag İskandinavya İmam Hatip Lisesi,
 •       Fransa - StrazburgYunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi.

Batı Avrupa'da yukarıdaki söz konusu okullarda Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin Yurt Dışı İmam Hatip Programının uygulanmasından sonra, bu merkezler dışında yaşayan vatandaşlarımızdan da yoğun talepler gelmiştir.  Gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda bu merkezlere uzak olan yerleşim yerlerinde oturan vatandaşlarımızın da bu programdan faydalanabilmesi için, uzaktan eğitim sınav merkezlerinin sayısı artırılmış ve aşağıdaki merkezlerde de uzaktan eğitim sınav merkezi oluşturulmuştur:

 •       Almanya - Berlin
 •       Almanya - Dortmund
 •       Almanya - Mainz
 •       Almanya - Münih
 •       Avusturya - Dornbirn
 •       Avusturya - Linz
 •       Avusturya - Viyana
 •       Belçika - Mons
 •       Danimarka - Kopenhag
 •       Fransa - Lyon
 •       Fransa - Strazburg
 •       Hollanda - Schiedam
 •       İsviçre - Zürih
 •       Kıbrıs - Lefkoşa

Yurt Dışı İmam Hatip Programında da yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi müdürlüğünce belirlenen tarihler arasında yukarıdaki okullar (yukarıda ismi geçen 5 okul) aracılığıyla yapılmaktadır. Bu okullara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sınav giderleri ile öğrenci iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere yıllık olarak, kayıt kılavuzunda belirtilen miktar kadar ücret alınmaktadır.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin tâbi olduğu mevzuata göre öğrenciler, zorunlu ve ortak dersleri (bir kısım Alan [Meslek] Dersleri dâhil) "Uzaktan Eğitim" le alırlar. Bu derslerin sınavları; MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce, merkezi sistemle yapılır.

"Yüz Yüze Eğitim" le verilen diğer Alan [Meslek] dersleri ise; yurt dışındaki yüz yüze eğitim veren örgün okullar aracılığıyla yüz yüze eğitimle verilmektedir. Bu alan derslerinin sınavları yüz yüze eğitimleri veren örgün okullar tarafından yapılmakta ve derslerin dönem sonu puanları Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi "Bilgi Yönetim Sistemi" ne işlenmektedir. Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri zorunludur.

            Programda yer alan ortak ve alan derslerini tamamlayarak, gerekli mezuniyet kredisine ulaşan ve mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyetleri ve diploma işlemleri Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, mezun olan öğrencilere diplomalar kurumumuzca düzenlenerek yurtdışındaki yüz yüze eğitimin yapıldığı örgün okullara gönderilmektedir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin tâbi olduğu mevzuatlarda ve bu okulun haftalık ders çizelgesinde belirtilen dönemlerde alınması gereken zorunlu, ortak ve alan dersleri vardır. Okulun mevzuatına göre ortaokul mezunları ile ara sınıftan tasdikname ile kayıt yaptıran öğrenciler en erken toplamda 4 (dört) yıl  [8 (sekiz) yüz yüze eğitim dönemi] sonunda mezun olabilirler. Ortaöğretim mezunu olarak kayıt yaptıran öğrenciler ise; kendileri gibi başka bir ortaöğretim kurumundan mezun en az sekiz kişilik bir grup oluşması ve mevzuatına göre yoğunlaştırılmış eğitim programları uygulanması şartıyla en erken 2 (iki) yıl [4 (dört) yüz yüze eğitim dönemi] sonunda mezun olabilirler.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Yurt Dışı İmam Hatip Programına devam ederek mezuniyet için gerekli tüm koşulları yerine getirenlere Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Diploması verilir. Bu diploma, Türkiye'de örgün Anadolu İmam Hatip Liselerinden alınan diplomalarla eşdeğerdir. Bu eşdeğerlik hukuken de güvence altına alınmıştır. Diplomaların yurtdışında geçerliliği, yaşanılan ülkelerin yerel mevzuatıyla ilgilidir.

Açık Öğretim Okullarımızın yurt dışı programına kayıtlı öğrencilerden mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar, Üniversitelerin yurt içinde ve yurt dışında yapmış oldukları YÖS'e (Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavına) başvuru yapabilmekte ve bu sınav sonucunda üniversitelere kayıt hakkı kazanabilmektedirler.

 

 

Emniyet Mah. Milas Sok. No 21 TEKNİKOKULLAR / ANKARA - MEBİM 444 0 632

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.