Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi

YÜZ YÜZE EĞİTİM VEREN KURUMLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİNİN ALAN DERSLERİNİ YÜZ YÜZE EĞİTİM OLARAK VEREN OKUL/KURUMLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1) Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin Dönemlere Göre Haftalık Ders Çizelgesinin (Yüz YüzeEğitim) Meslek Dersleri bölümünde yer alan dersler, Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği'nin;

     a) Ders vermek için en az sekiz kişilik grup oluşturulması (Madde30)

    b) Devam-devamsızlık durumu (devamın zorunlu olması, bir dersteki özürlü ve/veya özürsüz devamsızlığı o dersin dönem içindeki toplam ders saatinin 1/4'ünden fazla olanların, dönem puanları ne olursa olsun o dersten başarısız sayılacakları) (Madde 32)

   c) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin dönem puanının en az kırk beş olması (Madde34)

hükümleri dışında diğer tüm uygulama usul ve esasları MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuatına uygun olarak yapılır.

2) Yüz yüze eğitim verecek öğretmen ve idarecilerin derslere devamı konusunda titizlik gösterilmesi,

3) Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği'nin 32. maddesi (yukarıda bahsi geçen 1/b maddesi) gereği öğrencilerin yüz yüze eğitim derslerine devam-devamsızlığının takip edilmesi, bu konuya önem verilmesi gerekmektedir.

4) İmam Hatip Alanı dışında diğer Orta Öğretim Kurumları ile diğer Açık Öğretim Liselerinden tasdikname ile gelen öğrencilerin geldikleri okullarda öğrenim gördükleri dönemler Açık Öğretim İmam Hatip Lisemizin yüz yüze dönemlerinden kabul edilmemektedir. Bu durumdaki öğrenciler yüz yüze eğitime birinci dönemden başlamak ve yüzyüze dönemi olarak toplam 8 dönemi tamamlamak zorundadırlar.

5) Yüz yüze eğitim derslerinin herhangi birinden, devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler bu dersi hiç almamış olarak kabul edilirler. Bu öğrenciler devamsızlıktan başarısız oldukları dersi tekrar devam ederek almak zorundadırlar.

Yüz yüze eğitim derslerinden olan Kur'an-ı Kerim derslerinden başarılı olmak için gereken puanı alamadığı için başarısız olan öğrenciler; başarısız oldukları Kur'an-ı Kerim derslerini tekrar devam ederek almak zorundadırlar.

Yüz yüze eğitim derslerinden Kur'an-ı Kerim dersleri dışındaki diğer herhangi birinden başarılı olmak için gereken puanı alamadığı için başarısız olan öğrenciler: Mezun olabilmek için gerekli "Alan Dersleri" kredisini tamamlayabilmek için başarısız oldukları dersleri tekrar almak isterlerse; bu dersleri devam ederek almak zorundadırlar.

6) Yüz yüze eğitim derslerinin müfredata uygun ve eksiksiz olması, öğrencilere haftalık ders çizelgelerinde belirtilen dönemlerine göre derslerin ve kredilerinin verilmesi gerekir.

7) Öğrenci herhangi bir dersin; alt dönemlerdeki derslerini almadan, o derslerin ataması yapılıp puanları girilmeden (mutlaka her ders için puan girişi olmalıdır, devamsızlıktan kalınan ders alınmamış sayılır), öğrenciye o dersin üst dönemlere ait derslerinin verilmemesi ve puan girişinin yapılmaması gerekir. Program bütünlüğüne (derslerin birbirine takip edecek şekilde farklı dönemlerde verilmesine) dikkat edilmelidir.

Örnek: Arapça 1,2,3,4 dersi alınmadan, bu derslerin ataması yapılıp puanları girilmeden (mutlaka her ders için puan girişi olmalıdır, devamsızlıktan kalınan ders alınmamış sayılır), Arapça 5 dersinin verilmemesi ve puan girişinin yapılmaması gibi. Aynı dönem içerisinde bir dersin iki farklı programı verilemez (Örnek: Hem Arapça 1, hem Arapça 2, Arapça 3, Arapça 4, Arapça 5 vb. verilemez.)

8) "Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Dönemlere Göre Haftalık Ders Çizelgesi"nin "Yüz Yüze Alan Ortak Dersleri" bölümünde bulunan dersler mutlaka alınmak ve "Kur'an-ı Kerim" derslerinin tamamı da mutlaka başarılmak zorundadır.

9) Öğrenciler, Haftalık Ders Çizelgeleri değişiklikleri, öğrencilerin tasdikname ile gelmiş olması veya diğer herhangi bir sebeple daha önce almadıkları Tefsir, Hadis, Hitabet ve Mesleki Uygulama vb. "Yüz Yüze Alan Ortak Dersleri"ni mutlaka almak, başarılı olunması gereken Yüz Yüze Alan Ortak Derslerden "Kur'an-ı Kerim" derslerinin tamamını mutlaka başarmak zorundadırlar.

10) Yüz Yüze Alan Ortak Derslerinin tamamı alınmadan (mutlaka her ders için puan girişi olmalıdır, devamsızlıktan kalınan ders alınmamış sayılır) ve (*) yıldız işaretli derslerden de (Kur'an-ı Kerim Derslerinin tamamından) başarılı olunmadan, "Yüz Yüze Eğitim Tamamlandı" bölümünün işaretlenmemesi,

11) Yüz yüze eğitim derslerinin özellikle hafta sonları yapıldığı dikkate alınarak yıllık planlarda hafta sonuna denk gelen resmi tatillerin göz önünde bulundurulması,

12) Ders saatlerinin öğrenci, öğretmen ve idarecilerin sıkıntıya düşecekleri geç saatlerde yapılmaması, yapılması zorunlu ise geç saatlerde okul çıkışlarında güvenliğin sağlanması,

13) Yüz yüze eğitim derslerinin ölçme ve değerlendirme sürecinde, örgün eğitimdeki hassasiyetin gösterilmesi,

14) Okullarımıza kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarının Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği'nin 15.maddesindeki şartlara uygun olarak kayıtlarının alınması,

15) Öğrencilere rehberlik ve danışmanlık konusunda gerekli desteğin verilmesi,

16) Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi internet sayfasının (https://aoihl.meb.gov.tr) yüz yüze eğitim veren kurumlarımız tarafından takibinin yapılması, kayıtlı öğrencilerimize okulumuzun internet sayfasının tanıtılması, öğrenciler tarafından takip edilmesi yönünde uyarı ve tavsiyelerde bulunulması, özellikle de internet sayfamızda yapılan duyuruların dikkate alınarak titizlikle uygulanması,

17) Öğrencilerimizin iş ve işlemlerinin yürütüldüğü "Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi" üzerinden gönderilen mesajları takip ederek gelen mesajlarda belirtilen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve öğrencilerimizinde "sisteme kayıtlı telefonlarına sistem üzerinden gönderilen mesajları dikkate almaları" hususunda bilgilendirilmesi,

18) "Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi"nde "TANIM İŞLEMLERİ" menüsünün alt menüsü olan "Kurum İletişim Bilgileri" menüsündeki (http://aolweb.aol.meb.gov.tr/AOL08026.aspx#! adresindeki); yüz yüze eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcısına ait iletişim bilgilerinin sisteme işlenmesi, bu bilgilerde herdeğişiklik olduğunda en kısa süre içerisinde güncellenmesi gerekmektedir.

Emniyet Mah. Milas Sok. No 21 TEKNİKOKULLAR / ANKARA - MEBİM 444 0 632

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.